Kolej

Kompleksowe projektowanie pojazdów szynowych dla odbiorców krajowych i zagranicznych.

Lotnictwo

Projektowanie, symulacje numeryczne struktur lotniczych, instalacji samolotu oraz oprzyrządowania montażowo-obróbczego.

Motoryzacja

Projektowanie układów napędowych, jezdnych, nadwozi, wnętrz, instalacji oraz obliczenia symulacyjne i integracja urządzeń.

CAE

Sprzedaż oprogramowania CAE do analiz inżynierskich, szkolenia oraz kompleksowa obsługa techniczna.


PROJEKT UE

Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering sp. z o.o.

Program operacyjny: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa: Gospodarka Wiedzy
Działanie: BADANIA I INNOWACJE W PRZEDSIĘBIORSTWACH
Poddziałanie: INFRASTRUKTURA BADAWCZO-ROZWOJOWA PRZEDSIĘBIORSTW

Całkowity koszt realizacji projektu: 2 679 336,06 zł
Przyznane dofinansowanie: 762 412,70 zł

Okres realizacji: 1/02/2018 – 28/02/2021

Poznaj Nasze produkty

PANTOGRAF 200EC

PANTOGRAF 200EC

PANTOGRAF 120ECI

PANTOGRAF 120ECI

PANTOGRAF 160ECT

PANTOGRAF 160ECT

RIDE & CHARGE

RIDE & CHARGE

TOALETA PRÓŻNIOWA  EC VAC

TOALETA PRÓŻNIOWA EC VAC

WYCIERACZKI EC WIPER

WYCIERACZKI EC WIPER